WorldMedic  SmartImage Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 software@worldmedic.com

 WorldMedic Information & Technology 
 42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

 

 

 

SmartImage 5.0

   

 

 

ระบบการบริหารจัดการภาพทางการแพทย์ SmartImage 5.0

ออกแบบสำหรับ

  • คลินิกแพทย์ทั่วไป
  • คลินิกด้านศัลยกรรมผ่าตัด
  • คลินิกด้านจักษุแพทย์
  • คลินิกด้านผิวหนัง
  • คลินิกปลูกผม
  • ฯลฯ

ที่ต้องการ ระบบจัดเก็บที่เป็นระบบ รวดเร็วในการค้นหา  สะดวกในการนำเสนอให้กับคนไข้ หรือทีมแพทย์เพื่อช่วยการวินิจฉัยเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีระบบลงตำแหน่งบนภาพถ่ายและบันทึกเก็บไว้  ทำให้แพทย์มีระบบช่วยการวินิจฉัยที่ดีขึ้น คนไข้ก็ได้เห็นภาพอย่างเป็นลำดับ และเข้าใจการรักษา

ติดตั้งง่าย  มีความรวดเร็วในการใช้งาน ด้วยระบบฐานข้อมูล SQL Server เชื่อมต่อแบบเครื่องเดี่ยวหรือ เน็ตเวริค์ ได้ไม่จำกัดจำนวน  และสามารถเชื่อมต่อกับระบบบริหารโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการเก็บภาพการรักษาผู้ป่วยได้

     ในปัจจุบัน คลินิกด้านศัลยกรรมและความงาม คลินิกผิวหนัง คลินิกเสริมความงาม มีการฟ้องร้องจากคนไข้เป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งมากจากการที่คนไข้อ้างว่า การรักษาไม่ได้ผล การรักษายิ่งทำให้คนไข้แย่ลง ไม่มีระบบติดตามการรักษาที่คนไข้สามารถมองเห็นได้ นอกจากเอกสารข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ ส่วนหนึ่งเกิดจาก ที่ผ่านมาแพทย์ไม่มีระบบติดตามการรักษาที่อยู่ในรูปแบบของภาพ มีแต่แฟ้มเอกสาร แต่คนไข้ไม่สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงผลของการรักษาของแพทย์หรือคลินิกนั้นๆ ได้  การนำเสนอผลการรักษาแก่คนไข้ด้วยรูปภาพ จึงเป็นแนวทางใหม่สำหรับการแพทย์ไทย ที่จะช่วยทำให้คนไข้ เห็นผลการรักษาตามช่วงเวลาการักษา และ เห็นถึงผลการรักษาของแพทย์  อันเป็นการนำสู่ความเข้าใจระหว่างแพทย์กับคนไข้เป็นอย่างดี 

 

   
   

 

 

คุณสมบัติซอฟต์แวร์

 

     รูปแบบ ระบบซอฟต์แวร์บริหารและเก็บบันทึกภาพคนไข้สมบูรณ์แบบ

 

     คุณสมบัติ : ซอฟต์แวร์เก็บบันทึกภาพคนไข้สมบูรณ์แบบ ที่เก็บภาพถ่ายคนไข้ พร้อมประวัติและ คำอธิบายในแต่ละภาพได้ไม่จำกัด สามารถใช้งานร่วมกับ SmartClinic ได้อย่างสมบูรณ์ เหมาะสำหรับแพทย์ผิวหนัง, ศัลยกรรมตกแต่ง, ออร์โธ, ศัลยกรรมความงาม, คลินิคความงาม ฯลฯ ที่ต้องการเก็บภาพเพื่อบันทึกใช้งานในอนาคต เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดและ ระบบพิมพ์บัตรคนไข้ได้เป็นอย่างดี มีทั้งแบบ Stand-Alone และแบบเน็ตเวิรค์....

 

     ข้อดีและประโยชน์ของโปรแกรม

          - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลินิกทั้งหมดให้เป็นระบบยิ่งขึ้น
          - ช่วยเก็บบันทึกภาพคนไข้ประกอบการรักษาให้ดียิ่งขึ้น
          - เก็บบันทึกภาพคนไข้ทั้งก่อนและหลังรักษา และนำมาแสดงให้คนไข้อื่นได้ทราบ
          - เพื่อเก็บภาพคนไข้ที่ได้รับการรักษาจากคลินิคเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนไข้ดู
          - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
          - เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้และระบบการค้นหาที่รวดเร็ว
          - ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless)
          - สามารถใช้งานร่วมกับ SmartClinic ได้เป็นอย่างดี
          - โปรแกรมใช้งานง่าย มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่มีสีสันสวยงาม ไม่ซับซ้อน สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
          - โปรแกรมสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ 7 / 8 / 10 (32 & 64 bit) โดยสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง
          - สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งแบบเครื่องเดียวและแบบต่อเชื่อมเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)
          - ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สามารถกำหนดสิทธิ์สำหรับบุคลากรแต่ละคนในการเข้าถึงข้อมูล

 

     ความต้องการของระบบ

เครื่องแม่ข่าย (Server) หรือใช้เป็น PC ทั่วไปก็ได้
          - ความเร็ว CPU ขั้นต่ำ 1 GHZ ขึ้นไป
          - หน่วยความจำ 2 GB หรือมากกว่า (แนะนำ 2 GB ขึ้นไป)
          - Harddisk ตั้งแต่ 500 GB ขึ้นไป
          - ความละเอียดหน้าจอ 1024 X 768
          - ระบบปฏิบัติการ 7 / 8 / 10 (32 & 64 bit) / Windows Server
          - ระบบฐานข้อมูล MS SQL Server 2008/2012/2018/2029

           

เครื่องลูกข่าย (Client)
          - ระบบปฏิบัติการ Vista / 7 / 8 / 10 (32 & 64 bit)
          - ความเร็ว CPU ขั้นต่ำ 900 MHZ
          - หน่วยความจำ 1 GB หรือมากกว่า (แนะนำ 1 GB ขึ้นไป)
          - ความละเอียดหน้าจอ 1024 X 768